กกพ. จับมือพันธมิตร ประกาศรางวัล “คนบันดาลไฟ AWARDS” ครั้งที่ 1

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงานมอบรางวัล “คนบันดาลไฟ AWARDS” ครั้งที่ 1 พลังงานไฟฟ้า พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และ ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ร่วมมอบรางวัล และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล โดยแบ่งออกเป็น 4 สาขา ประกอบไปด้วย รางวัลประเภทบุคคล ได้แก่ พระครูวิมลปัญญาคุณ วัดศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี , คุณโกศล แสงทอง ชุมชนป่าเด็ง จ.เพชรบุรี และคุณสมพร ช่วยอารีย์ จ.นครศรีธรรมราช รางวัลประเภทนวัตกรรม ได้แก่ นวัตกรรมชุดควบคุมการติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน , นวัตกรรมแผ่นโซลาร์ เซลล์กึ่งใส ทำงานร่วมกับการเกษตร , นวัตกรรมเรือพิทักษ์สมุทร พลังแดด

รางวัลประเภทแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี , ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานชุมชน จ.ชัยนาท และ ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนพึ่ง ตนเองเพื่อใช้ในการเกษตรและครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน จ. ประจวบคีรีขันธ์ รางวัลประเภทองค์กร ได้แก่ สมาคมนักธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะลันตา จ.กระบี่ (Lanta Go Green) , เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น (Low Carbon City) และ โรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา (โรงพยาบาลต้นแบบพลังงานสะอาด) ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ เมื่อเร็วๆนี้

Post a Comment

#FOLLOW US ON INSTAGRAM
WordPress Lightbox