การประชุมคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรมเพื่อหารือรับทราบประเด็นข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม

การประชุมคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรมเพื่อหารือรับทราบประเด็นข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรมเพื่อหารือรับทราบประเด็นข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประะธานการประชุม ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Post a Comment

#FOLLOW US ON INSTAGRAM
WordPress Lightbox