บ้านปูฯ เปิดตัว BANPU NEXT ชูพอร์ตพลังงานสะอาด เสริมทัพด้วยเทคโนโลยี

บ้านปูฯ เปิดตัว BANPU NEXT ชูพอร์ตพลังงานสะอาด เสริมทัพด้วยเทคโนโลยี

ปรับกระบวนทัพทางธุรกิจ เพื่อก้าวสู่ทศวรรษใหม่บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เตรียมก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 ของการดำเนินธุรกิจ ประกาศจัดตั้ง บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (BANPU NEXT) มุ่งลงทุนและพัฒนาธุรกิจพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงาน เดินหน้าสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่ตอบรับกับเทรนด์พลังงานแห่งโลกอนาคต ซึ่งมุ่งเน้นความยั่งยืนตามหลัก ESG (Environment, Social and Governace) ที่สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานสะอาด รวมถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างชาญฉลาด เสริมความแข็งแกร่งของกลยุทธ์ Greener & Smarter ผลักดันให้บ้านปูฯ เป็นผู้ให้บริการสมาร์ทโซลูชั่นด้านพลังงานอย่างครบวงจร

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การจะขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนั้น บริษัทฯ ต้องปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์ด้านพลังงาน 3Ds ซึ่งประกอบด้วย Decarbonization (การใช้พลังงานที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) Decentralization (การกระจายตัวการผลิตและจำหน่ายพลังงานแบบไม่รวมศูนย์) และ Digitalization (การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล) บริษัทฯ จึงเดินหน้าปรับกระบวนทัพทางธุรกิจ จัดโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัทย่อยต่าง ๆ ในกลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใหม่ โดยจัดตั้ง บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ดูแลพอร์ตพลังงานสะอาด ซึ่งจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในยุคดิสรัปชั่นเพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 ของบ้านปูฯ ในครั้งนี้ จะทำให้แต่ละกลุ่มธุรกิจ สามารถวางแผน สื่อสาร และทำงานร่วมกันได้อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

การเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญในครั้งนี้ เป็นไปตามแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และถือเป็นการตอกย้ำกลยุทธ์ “Greener & Smarter” โดยจะมีการเพิ่มสัดส่วนของธุรกิจด้านพลังงานสะอาดรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของธุรกิจในกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ ภายในปี 2025 ประกอบด้วยธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง เทคโนโลยีพลังงาน สมาร์ทซิตี้ และธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น

Post a Comment

#FOLLOW US ON INSTAGRAM
WordPress Lightbox