ผนึกกำลังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในไทยให้สำเร็จปี 2565

ผนึกกำลังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในไทยให้สำเร็จปี 2565

 

          นายชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดพิธีการลงนาม “การบูรณาการความร่วมมือในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์: มาตรการทดแทนปูนเม็ด โดยมี กระทรวง และ 16 หน่วยงาน แสดงเจตจำนงขับเคลื่อนร่วมกัน ภายใต้แนวคิด “Together for our World” รวมพลังเพื่อโลกของเรา อาทิ  อาทิ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคมนายพรพจน์ เพ็ญพาส     รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เข้าร่วม เมื่อเร็วๆ นี้  (31 ส.ค.-โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ)

Post a Comment

#FOLLOW US ON INSTAGRAM
WordPress Lightbox