สมอ. ตีปี๊บ ชวนผู้ประกอบการกลุ่มอุตฯ เครื่องมือแพทย์ เร่งใช้ประโยชน์มาตรฐานเกี่ยวกับโควิด-19 ของ IEC โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

สมอ. ตีปี๊บ ชวนผู้ประกอบการกลุ่มอุตฯ เครื่องมือแพทย์ เร่งใช้ประโยชน์มาตรฐานเกี่ยวกับโควิด-19 ของ IEC โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

 

IEC ได้อนุญาตให้ประเทศสมาชิกสามารถเข้าถึงเอกสารมาตรฐานเกี่ยวกับบริภัณฑ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ (Medical Electrical Equipment) จำนวน 5 เรื่อง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานเทคนิคทางไฟฟ้าระหว่างประเทศ หรือบอร์ด กมฟท. เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ที่ผ่านมาว่า บอร์ด กมฟท. ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานคณะกรรมการ และมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย แผนการบริหารและการพัฒนางานมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ International Electrotechnical Commission – IEC ที่ สมอ. เป็นผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก เพื่อร่วมดำเนินงานด้านการมาตรฐานในสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งการเสนอข้อคิดเห็นในการกำหนดมาตรฐาน การออกเสียงลงคะแนน และการส่งผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศ ได้มีมติเห็นชอบให้ สมอ. โหวตออกเสียงเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งบริหารของ IEC ตลอดจนรับรองงบประมาณและรับรองธรรมนูญและระเบียบวิธีปฏิบัติของ IEC ฉบับใหม่ ทั้งนี้ การโหวตออกเสียงดังกล่าวจะมีขึ้นในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 นี้ ในการประชุมสามัญประจำปีของ IEC ระหว่างวันที่ 1 – 8 ตุลาคม 2564 ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 5 ประเทศในอาเซียน และหนึ่งใน 26 ประเทศทั่วโลกที่สามารถโหวตออกเสียงได้

 

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า “การที่ประเทศไทยโดย สมอ. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก IEC นอกจากจะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศแล้ว ยังได้รับทราบความก้าวหน้าทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานมาตรฐานของประเทศไทยให้ก้าวทันสถานการณ์โลกอีกด้วย โดยที่ผ่านมา ได้มีการนำมาตรฐานของ IEC มาประกาศใช้แล้วกว่า 800 มาตรฐาน ถือเป็นการยกระดับภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกในปีที่ผ่านมากว่า 1.8 ล้านล้านบาท สูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ล่าสุด IEC ได้อนุญาตให้ประเทศสมาชิกสามารถเข้าถึงเอกสารมาตรฐานเกี่ยวกับบริภัณฑ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ (Medical electrical equipment) จำนวน 5 เรื่อง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

 

(1) IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 CSV, Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for basic safety and essential performance
(2) IEC 60601-1-2:2014, Medical electrical equipment – Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance -Collateral standard: Electromagnetic disturbances – Requirements and tests
(3) IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013 CSV, Medical electrical equipment – Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral standard: Usability
(4) IEC 60601-1-8:2006+AMD1:2012 CSV, Medical electrical equipment – Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral Standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems
(5) IEC 60601-1-11:2015, Medical electrical equipment – Part 1-11: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral Standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare environment

 

ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถติดต่อ IEC ทางอีเมล sales@iec.ch เพื่อขอรับมาตรฐานดังกล่าวได้ด้วยตนเอง” เลขาธิการ สมอ. กล่าว

Post a Comment

#FOLLOW US ON INSTAGRAM
WordPress Lightbox