สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ได้จัดทำโครงการ ” ตู้ปันสุข ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19”

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ได้จัดทำโครงการ ” ตู้ปันสุข ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19”

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ได้จัดทำโครงการ ” ตู้ปันสุข ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19” ขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือแรงงาน ชุมชน และประชาชนทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบ จากเชื้อไวรัส โควิด-19  ณ หน้าสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน โดยมีผู้ประกอบการในนิคมฯ ให้การสนับสนุนสินค้าอุปโภค/บริโภคในการจัดทำโครงการในครั้งนี้

Post a Comment

#FOLLOW US ON INSTAGRAM
WordPress Lightbox