อินฟอร์มา ผนึกรัฐ-เอกชน จัดมหกรรมอุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

งาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2021 (ASE2021) มหกรรมอุตสาหกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค พร้อมผนึกกำลังพันธมิตรภาครัฐและเอกชน จัดงานในรูปแบบไฮบริด ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่สะอาด สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน
นายสรรชาย นุ่มบุญนำ รองกรรมการผู้จัดการ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เปิดเผยว่า อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมสำหรับเจรจาธุรกิจ ระดับนานาชาติ ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (JGSEE) สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และภาคเอกชน ฯลฯ พร้อมจัดงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2021 งานแสดงนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งใหญ่และครบครันที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีประสบการณ์จัดงานอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 31

Post a Comment

#FOLLOW US ON INSTAGRAM
WordPress Lightbox