เล็งใช้เวที WTO ปกป้องยานยนต์ไทย หลังเจอปัญหาการส่งออก

 

 

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ที่สำคัญของโลก แต่ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยก็ยังประสบปัญหาด้านการส่งออกไปยังประเทศอาเซียนอย่างต่อเนื่อง

โดยล่าสุดเวียดนามได้ประกาศใช้มาตรฐาน ยูโร 5 ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2565 ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกยานยนต์ของไทย โดยเวียดนามได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการที่ผลิตและประกอบในประเทศ และได้รับใบอนุญาตก่อนวันที่มาตรฐานยูโร 5 มีผลบังคับใช้ผลิตรถยนต์ตามมาตรฐานเดิม (ยูรี4) ได้ต่อเนื่องจนกระทั่งใบอนุญาตหมดอายุ แต่หากเป็นผู้นำเข้าจะต้องขออนุญาตตามมาตรฐานใหม่คือยูโร 5 แม้ว่าใบอนุญาตจะยังไม่หมดอายุก็ตาม

“สมอ.ในฐานะหน่วยงานมาตรฐานแห่งชาติ และผู้แทนไทยในคณะกรรมการว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Committee on TBT) ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) เห็นว่าการปฏิบัติดังกล่าวกับผู้ประกอบการรถยนต์ในประเทศและผู้นำเข้าไม่เท่าเทียมกัน จึงจะเสนอข้อเรียกร้องให้ทบทวนกฎระเบียบหรือดำเนินการแก้ไขกฎระเบียบให้เป็นไปตามหลักของ WTO และเตรียมหยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นเป็นข้อกังวลทางการค้าเสนอในการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าครั้งที่ 85 ระหว่างวันที่ 8-11 พ.ย.นี้ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์”

Post a Comment

#FOLLOW US ON INSTAGRAM
WordPress Lightbox