เอปสัน โรบอท รวดเร็วแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพสายงานผลิตเพื่อคุณ เปิดตัว T-B Series SCARA Robot รุ่นใหม่ล่าสุด เพิ่มความเร็วกว่า 7%

 

 

 

เอปสัน โรบอท รวดเร็วแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพสายงานผลิตเพื่อคุณ

เปิดตัว T-B Series SCARA Robot รุ่นใหม่ล่าสุด เพิ่มความเร็วกว่า 7%

 

 

ภาพรวมของตลาดแขนกลหุ่นยนต์ทั่วโลก เริ่มให้ความสนใจกับหุ่นยนต์แขนกลหรือโรบอทกันมากขึ้น เนื่องจากจุดเด่นของหุ่นยนต์แขนกลนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแล้ว ยังช่วยลดปัญหาแรงงานไปได้มาก จึงทำให้การบริหารจัดการกระบวนการผลิตดำเนินการได้ง่าย รวมถึงยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มีความเสถียรและแม่นยำมากขึ้น ลดปัญหาด้านทักษะของแรงงานไปได้อีกหนทางหนึ่ง โดยเฉพาะช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โรงงานต่างๆ ต้องประสบปัญหาด้านแรงงานคนที่ต้องทำงานร่วมกันและอาจมีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ได้ จนทำให้โรงงานต้องลดจำนวนคนทำงานลง ดังนั้นจึงได้นำหุ่นยนต์แขนกลเข้ามาลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ตลาดหุ่นยนต์แขนกลมีการเติบโตอย่างมากในปัจจุบัน

 

 

 

 

สำหรับตลาดหุ่นยนต์แขนกลในอาเซียนมีนักลงทุนเข้ามาขยายฐานการผลิตเป็นจำนวนมาก อาทิ ประเทศไทยและเวียดนาม โดยเฉพาะตลาดหุ่นยนต์แขนกลในประเทศไทยมีการเติบโตเป็นมากสุดในอาเซียน ซึ่งภาครัฐบาลไทยได้เร่งส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมในหลายๆ ด้าน เช่น การลดภาษี การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น

 

 

คุณยรรยง มุนีมงคลทร ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เอปสัน อยู่วงการหุ่นยนต์มา 39 ปี แต่เดิมเราผลิตหุ่นยนต์แขนกลเพื่อใช้งาน แต่ปัจจุบันเราได้พัฒนาการผลิตเพื่อขายร่วมอยู่ด้วย จุดเด่นของหุ่นยนต์แขนกลของเอปสันจะให้ความรวดเร็ว แม่นยำ (± 10 ไมครอน) และมีความเสถียรของการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงมาก ฉะนั้นจึงทำให้เกิด Down Time น้อยมาก เมื่อเทียบกับหุ่นยนต์แขนกลทั่วไป และเมื่อจุดเด่นของหุ่นยนต์แขนกลเอปสันมีความแม่นยำและเสถียร โดยอุตสาหกรรมนำหุ่นยนต์แขนกลของเอปสันไปใช้ในกระบวนการผลิตจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น

 

 

 

 

 

ในส่วนของหุ่นยนต์แขนกลของเอปสันมีอยู่ 2 ประเภท ประเภทแรกเรียกว่า SCARA Robot จะเป็นหุ่นยนต์แขนกลซึ่งเคลื่อนที่ในระนาบเดียว จุดเด่นของแขนกลตัวนี้จะให้ความรวดเร็วแม่นยำ เสถียร มีขนาดเล็กกะทัดรัดเหมาะกับพื้นที่การทำงานที่จำกัด นอกจากนี้ยังง่ายต่อการใช้งานด้วย โดย SCARA Robot เป็นอันดับหนึ่งในยอดขายทั่วโลกเมื่อปี 2554 สำหรับหุ่นยนต์ประเภทที่สองจะเป็นหุ่นยนต์แขนกล 6 Axis Robot เป็นแขนกลที่สามารถหมุนได้ 360 องศา ในการหยิบจับอย่างอิสระ มีประสิทธิภาพสูง สามารถทำงานได้หลากหลายทิศทางซึ่งใกล้เคียงกับแขนคน มีความยืดหยุ่นและความเร็วสูง

 

 

“จากกระแสอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการขยายตัวเพิ่มสูง ไม่ว่าจะเป็น EV Car ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการทำให้ตลาดหุ่นยนต์แขนกลมีความต้องการเป็นจำนวนมาก เพราะอุตสาหกรรมดังกล่าวต้องการความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุด ฉะนั้นการที่ทำงานแม่นยำและซ้ำๆ หุ่นยนต์แขนกลจะมีข้อได้เปรียบกว่าคนมาก เพราะคนจะทำงานขึ้นๆ ลงๆ ตามทักษะ ทำให้ชิ้นงานที่ผลิตออกมาจะไม่ค่อยได้ตามมาตรฐานที่ต่อเนื่อง แต่หุ่นยนต์แขนกลจะสามารถทำงานที่แม่นยำและต่อเนื่องได้จึงทำให้ชิ้นงานออกมามีคุณภาพมาตรฐานและคงที่ ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่เป็นลูกค้าของ
เอปสันจะอยู่ในกลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รองลงมาจะเป็นอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์”

 

 

 

 

 

 

คุณยรรยง เผยว่า ธุรกิจหุ่นยนต์แขนกลของเอปสันมียอดขายสูงในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ และตอนนี้เอปสันมียอดขายมากที่สุดในอาเซียน ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายๆ ส่วน เช่น การลงทุนของนักลงทุนข้ามชาติและการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ หรือการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของเอปสันเอง เช่น Innovation Robotic Lab เพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาทดลองใช้เพื่อจำลองไลน์ผลิต และหาจุดคุ้มทุนหรือ ROI ว่าประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างไรบ้าง ซึ่งศูนย์แห่งนี้จะตอบโจทย์แก่ผู้ประกอบการได้อย่างดี ซึ่งเอปสันมีทีมงานที่คอยให้คำปรึกษาและแนะนำอีกด้วย

 

 

“เอปสันมีการพัฒนา R&D หุ่นยนต์แขนกลอย่างต่อเนื่อง เรามองว่าในอนาคตหุ่นยนต์แขนกลที่จะเติบโตมากน่าจะเป็น Robot Service กล่าวคือการใช้หุ่นยนต์เข้าไปช่วยเหลือคน ซึ่งเอปสันได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ความต้องการของลูกค้าที่จะมีในอนาคต และในส่วนของหุ่นยนต์แขนกล SCARA Robot แม้จะเป็นอันดับหนึ่งในยอดขายหุ่นยนต์ทั่วโลก แต่หุ่นยนต์แขนกล 6 Axis Robot เอปสันก็มีการขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง  อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานบริการก่อนและหลังการขาย รวมถึงเรื่องต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด”

 

 

จุดเด่นหุ่นยนต์ของเอปสันโดยหลักๆ แล้ว จะให้ความแม่นยำที่สูงมาก และหุ่นยนต์แขนกลเอปสันมีความหลากหลายจึงสามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมการผลิตได้หลากหลายอุตสาหกรรม ที่สำคัญการบำรุงรักษาค่อนข้างต่ำและมี Down Time ที่ต่ำ เมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่นๆ และเอปสันมีอะไหล่ที่ผลิตอยู่ในประเทศไทยที่พร้อมซัพพอร์ตให้แก่ลูกค้า ซึ่งถือว่ามีความพร้อมอย่างมากในการให้บริการหลังการขาย นอกจากนี้เอปสันยังได้ทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ตัวแทนจัดจำหน่ายหุ่นยนต์แขนกลของเอปสันเพื่อขยายตลาดและให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

เอปสันมีการเข้าไปช่วยสนับสนุนและส่งเสริมในพื้นที่ EEC สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ S-Curve ในการส่งเสริมให้ความรู้ด้านหุ่นยนต์ บริการให้คำแนะนำปรึกษา หรือในหน่วยงานราชการ เช่น สถาบันการศึกษา และสถาบันไทย-เยอรมัน ซึ่งจะมีตารางฝึกอบรมสำหรับคนทั่วไปและนักเรียนนักศึกษาในการใช้งานหุ่นยนต์ เช่น การเทรนนิ่ง ซ่อมบำรุง หรืออื่นๆ เพื่อช่วยให้การใช้งานหุ่นยนต์แขนกลง่ายขึ้น

 

 

 

 

เปิดตัว T-B Series Scara Robot รวดเร็ว แม่นยำ ประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยีชั้นสูงเอปสัน

           

 

สำหรับงานโชว์ล่าสุดในงาน Metalex March 2022 เอปสันได้เปิดตัวโรบอทรุ่นใหม่ล่าสุด Epson Robot รุ่น T-B Series Scara Robot และ คุณพรสรรค์ วงศ์วิรภาพ  ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเอปสันแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เอปสันได้เปิดตัว T-B Series SCARA Robot เป็นครั้งแรกภายในงาน Metalex March ซึ่งตัว T-B Series SCARA Robot นี้จะเข้ามาแทนตัว SCARA Robot รุ่นเดิม โดยหุ่นยนต์แขนกลรุ่นนี้จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมาก และเหมาะกับผู้ประกอบการที่มีงบการลงทุนไม่มาก หรือผู้ประกอบการที่กำลังเริ่มต้นการใช้งานหุ่นยนต์แขนกลซึ่งต้องการประสิทธิภาพที่ดีแต่ราคาไม่สูงมากนัก โดยหุ่นยนต์แขนกลรุ่นนี้จะช่วยลดต้นทุนและให้ระยะเวลาคืนทุนที่รวดเร็ว สำหรับรุ่นนี้จุดเด่นคือรวดเร็วและให้ความแม่นยำถึง ± 10 ไมครอน และมีความเสถียร โดยเอปสันได้ปรับปรุงระบบตัวเซอร์โวมอเตอร์ให้มีความเร็วมากขึ้นกว่าเดิมถึง 7% ซึ่งช่วยลดความสั่นสะเทือนให้ลดน้อยลงมากและเข้าถึงตำแหน่งได้แม่นยำรวดเร็ว

 

 

เอปสันมีหุ่นยนต์แขนกลที่ใช้ในงานผลิตที่หลากหลายรุ่น ทั้งงานหยิบจับชิ้นงานในของเหลว งานชิ้นส่วน หรือการทำงานร่วมกับเครื่องจักรกล เอปสันได้พัฒนาหุ่นยนต์แขนกลเพื่อให้ตรงกับความต้องการใช้งานของนักอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะหุ่นยนต์แขนกลเอปสัน 6 Axis Robot เป็นแขนกลที่สามารถทำงานได้ทุกมุมทุกองศา เหมาะสมกับกลุ่มงานที่ต้องการหยิบจับชิ้นงานหลากหลายมุม ซึ่งให้ความยืดหยุ่นและความเร็วสูง นอกจากนี้เอปสันยังมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเข้าไปในหุ่นยนต์แขนกลอีกด้วย อาทิ ระบบ Vision Guide เพื่อเพิ่มการรับรู้แยกแยะของวัตถุ ตรวจสอบคุณภาพและรับรู้ตำแหน่งของวัตถุ ช่วยให้การหยิบจับชิ้นงานถูกต้องมากขึ้น และเอปสันสามารถผลิตหุ่นยนต์แขนกลได้ตามต้องการของลูกค้า

 

 

 

 

Post a Comment

#FOLLOW US ON INSTAGRAM
WordPress Lightbox