60,344 โรงงาน เฮ!! ก.อุตฯ สั่งยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานต่อเนื่อง หวังช่วยฟื้นฟูกิจการหลังสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย

 

 

 

60,344 โรงงาน เฮ!! ก.อุตฯ สั่งยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานต่อเนื่อง หวังช่วยฟื้นฟูกิจการหลังสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย

 

 

ผู้ประกอบการโรงงาน จำพวก 2 และ 3 ได้เฮ!! อีกรอบ สุริยะ สั่งการกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ดำเนินการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานรายปีต่อเนื่อง หลังจากยกเว้นมาแล้ว 2 ปี มีโรงงานเข้าข่ายได้รับการยกเว้น 60,344 แห่งทั่วประเทศ มูลค่ากว่า 280 ล้านบาท เพื่อช่วยผู้ประกอบกิจการโรงงานสามารถฟื้นฟูกิจการหลังสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย

 

 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผู้ประกอบกิจการโรงงานได้รับผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและการเงิน เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย เป็นช่วงเวลาที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานจะได้ฟื้นฟูกิจการ จึงสั่งการให้ กรอ. ดำเนินการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 ทุกขนาดอีก 1 ปี ต่อเนื่องจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานในปี 2564 ที่จะสิ้นสุดการยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมในครั้งนี้เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมครั้งที่ 3 ต่อเนื่องจากปี 2563 และ 2564

 

 

นายสุริยะ กล่าวต่อว่า “การยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่เจ้าของกิจการโรงงาน เป็นหนึ่งในมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ในการฟื้นฟูกิจการภายหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย เพื่อให้กิจการสามารถพลิกฟื้นจนก้าวเดินต่อได้อย่างต่อเนื่อง”

 

 

ด้านนายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรอ. ได้เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการ โดยได้เสนอร่างกฎกระทรวงเพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 ทุกขนาด ทั้งนี้ ขั้นตอนการดำเนินงานจะต้องนำเสนอหลักการและร่างกฎกระทรวงฯ ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบก่อน เมื่อ ครม. เห็นชอบแล้ว จะออกกฎกระทรวงและนำประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 – 9 มิถุนายน 2566 ปัจจุบันมีผู้ประกอบการกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 ที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปี รวมทั้งสิ้น 60,344 โรงงาน รวมเป็นเงิน 280,405,800 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านสี่แสนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

 

 

“สำหรับแนวโน้มการลงทุนยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เห็นได้ชัดจากข้อมูลการขยายโรงงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2565 จนถึงปัจจุบัน เพิ่มขึ้น 3.5 % เงินลงทุนรวม 45,477.06 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการขยายโรงงานสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร โลหะ และเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ เป็นสัญญาณที่ดีของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบกิจการโรงงาน” อธิบดีกรมโรงงานฯ กล่าวปิดท้าย

Post a Comment

#FOLLOW US ON INSTAGRAM
WordPress Lightbox