ส.อ.ท. ร่วมประชุม Asian Business Summit ครั้งที่ 10 เน้นส่งเสริม SMEs ให้เข้าถึงทรัพยากรและเทคโนโลยี เพิ่มศักยภาพแข่งขัน

ส.อ.ท. ร่วมประชุม Asian Business Summit ครั้งที่ 10 เน้นส่งเสริม SMEs ให้เข้าถึงทรัพยากรและเทคโนโลยี เพิ่มศักยภาพแข่งขัน

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (แถวหน้าที่ 3 จากขวา) และนายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานฯ (แถวหลังที่ 4 จากขวา) เข้าร่วมการประชุม 10th Asian Business Summit (10th ABS) การประชุม ABS ครั้งที่ 10 จัดโดย Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) และ Keidanren เพื่อเป็นเวทีสำหรับภาคธุรกิจเอกชนของเอเชีย ในการแลกเปลี่ยนประเด็นที่อยู่ในความสนใจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Digital Asia: Collaboration for innovative and sustainable development and Global Asia: Partnership for inclusive development”

โดยประธาน ส.อ.ท. ได้เข้าร่วมและนำเสนอหัวข้อ “Free Trade and Global Value Chain: Promoting economic inclusiveness” โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของ Global Value Chains (GVCs) และบทบาทของไทยในการเข้าร่วม GVCs โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนให้ SMEs สามารถเข้าถึงโอกาสและทรัพยากรได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยเหลือ SMEs ให้มีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น

Post a Comment

#FOLLOW US ON INSTAGRAM
WordPress Lightbox