ปลัดฯณัฐพล เปิดงาน GCCA 2024 รวมผู้บริหารแวดวงอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และคอนกรีตทั่วโลก มุ่งก้าวไปสู่ Net Zero Future

 

 

 

นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการประชุม GCCA CEO Gathering และ Leaders Conference 2024 โดยมีนางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเกียรติในงาน และมีนายเฟอร์นันโด กอนซาเลซ ประธานคณะผู้บริหาร Global Cement and Concrete Association (GCCA) และคณะผู้บริหาร GCCA และผู้บริหารสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมีนายบรรจง สุกรีฑา รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายพรยศ กลั่นกรอง รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมด้วย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ขอขอบคุณ GCCA ที่ให้การยอมรับประเทศไทยเป็นสถานที่จัดงานประชุมประจำปี GCCA ครั้งที่ 6 และได้ต้อนรับผู้แทนจากอุตสาหกรรมซีเมนต์และคอนกรีตจากทั่วโลก ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในประเทศไทย โดยอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นรากฐานที่สำคัญและมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยกลับมาเติบโตอีกครั้งหลังจากการระบาดของโรคโควิด-19 มีความต้องการปูนซีเมนต์ คอนกรีต และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของรัฐบาลและภาคเอกชน มั่นใจได้ว่าอุตสาหกรรมการก่อสร้างจะยังคงเติบโตต่อไป  โดยในปี พ.ศ. 2566 ได้คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมนี้จะมีกระแสเงินหมุนเวียนมากกว่า 25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเติบโตอย่างน้อย 4% ต่อปี ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ตระหนักถึงความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงนำแนวคิด Bio-Circular-Green (BCG) มาใช้ในการสร้างสมดุลระหว่างมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม และสำหรับการประชุม GCCA 2024 ครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่ผู้บริหารระดับสูง และผู้ที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และคอนกรีตจากประเทศต่างๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม โดยมีเป้าหมายสำคัญในการผลักดันให้อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และคอนกรีตของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมุ่งกลยุทธ์ดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และแหล่งเงินทุนสนับสนุน เพื่อก้าวไปสู่ Net Zero Future ของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และคอนกรีตในอนาคต

“ในการประชุมจะมีการดำเนินการมีทั้งเรื่องการพัฒนากลุ่มของซีเมนต์และคอนกรีต และเรื่องความยั่งยืน เพราะอุตสาหกรรมคอนกรีตและซีเมนต์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยคาร์บอนมากเป็นอันดับ 2 ของอุตสาหกรรมทั้งหมด เพราะฉะนั้น ในอนาคตจะต้องมีการพยายามลดการสร้างมลภาวะโลกร้อนให้ได้มากที่สุด จะมีการหารือแนวทางในการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการลดการสร้างคาร์บอน ทั้งการใช้วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การนำของที่ไม่ได้ใช้ เช่น ขยะต่างๆ มาเป็นวัตถุดิบ และเชื้อเพลิง เพื่อให้อุตสาหกรรมปูนและซีเมนต์ดึงคาร์บอนออก และขอแสดงความยินดีกับอุตสาหกรรมซีเมนต์และคอนกรีตที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแคนาดาผ่านมายังองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ให้ประเทศไทยและ South East Asia มูลค่า 8 ล้านเหรียญแคนาดา หรือราว 212 ล้านบาท โดยให้ประเทศไทยเป็นต้นแบบ เนื่องจากเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการพัฒนา เช่น สระบุรี sandbox ซึ่งเป็นต้นแบบที่ดีของการลดการสร้างคาร์บอนเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมในการทำอุตสาหกรรมซีเมนต์” ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าว

Global Cement and Concrete Association (GCCA) เป็นองค์กรที่ประกอบด้วยสมาชิกผู้ประกอบอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และคอนกรีตชั้นนำระดับโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันมีสมาชิกที่เป็นบริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์ชั้นนำระดับโลก จากประเทศต่างๆ จำนวน 41 ราย และมีสมาคมผู้ผลิตปูนซีเมนต์ของประเทศต่าง ๆ เป็นสมาชิกอีก 26 องค์กร โดยภารกิจหลักของ GCCA เป็นศูนย์กลางในการรวมรวมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งทางด้านเทคโนโลยี และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และคอนกรีตทั่วโลก ให้กับผู้ผลิตปูนซีเมนต์และคอนกรีตทั่วโลก

#FOLLOW US ON INSTAGRAM