เกี่ยวกับเรา

บริษัท สมาร์ทเทรด พับลิเคชั่นส์  จำกัด  ก่อตั้งเมื่อปี 2545 เราดำเนินธุรกิจด้านสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด และเป็นผู้จัดตีพิมพ์นิตยสาร “Manufacturing Review” ซึ่งเป็นนิตยสารที่เกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับใช้ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยนำเสนอบทสัมภาษณ์ผู้บริหาร และบทความทางเทคโนโลยีต่างๆ ในกระบวนการผลิตที่เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรม จัดทำเป็น 2 ภาษา (ไทยอังกฤษ) ตีพิมพ์ฉบับราย 2 เดือน ณ ปัจจุบันนิตยสาร “Manufacturing Review”  ได้เผยแพร่ และพิมพ์ข่าวสารอุตสาหกรรมมากว่า 23  ปี สื่อสู่กลุ่มเป้าหมายในภาคอุตสาหกรรมการผลิตในแวดวงอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย ต่อมาในปี 2550 บริษัทได้เปิดนิตยสาร “PLAS & PACK” สำหรับผู้ประกอบการและผู้สนใจในภาคอุตสาหกรรมพลาสติก บรรจุภัณฑ์ รวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นการสื่อสารในข้อมูลเครื่องมือเครื่องจักร เทคโนโลยี เทคนิค และบทสัมภาษณ์ต่างๆ สู่กลุ่มเป้าหมายในภาคอุตสาหกรรมพลาสติกเพื่อให้รับทราบและทันกับโลกอุตสาหกรรมพลาสติกในปัจจุบัน จัดทำเป็น 2 ภาษา (ไทยอังกฤษ) ได้เผยแพร่และตีพิมพ์มากว่า 17 ปี จนปัจจุบันนิตยสาร “Manufacturing Review” และนิตยสาร “PLAS & PACK” มีผู้สนใจเป็นสมาชิกและผู้ติดตามในช่องทางสื่อของเราทั้ง Offline (นิตยสาร) และ Online เช่น เว็ปไซน์ Facebook You Tube และอื่นๆ มากกว่า 50,000 ราย จนทำให้เราได้รับการยอมรับในความเป็นมืออาชีพในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยปณิธานที่ว่า เร็วรวด ฉับไว ตรงประเด็น

งานบริการของเรา

บริษัท สมาร์ทเทรด พับลิเคชั่นส์ จำกัด มีความเชี่ยวชาญด้านสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ด้วยความที่เราเป็นสื่อเป็นนิตยสารเฉพาะทางที่เน้นเนื้อหาทางอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย และต่างประเทศ จึงทำให้เรามีความใกล้ชิดกับเหล่านักอุตสาหกรรมการผลิต เช่น ผู้บริหาร ผู้จัดการโรงงาน วิศวกร พนักงานโรงงาน รวมถึงฝ่ายการผลิตต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จนทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำของโลกทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ และในฐานะผู้ให้บริการจัดกิจกรรม Event และงานสัมมนาทางอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ สัมมนาออนไลน์ งานประชุมสัมมนา งานก่อสร้างบูธสำหรับงานเอ็กซิบิชั่น งานเลี้ยงพนักงานและลูกค้า จัดงานแถลงข่าว และอื่นๆ เป็นต้น

#FOLLOW US ON INSTAGRAM