ทั่วโลกขนนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักร ร่วมโชว์งานโพรแพ็คเอเชีย สร้างมูลค่าการค้ากว่า 30,000 ล้านบาท

ทั่วโลกขนนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักร ร่วมโชว์งานโพรแพ็คเอเชีย สร้างมูลค่าการค้ากว่า 30,000 ล้านบาท

ผู้ผลิตเครื่องจักรและโซลูชั่นส์ชั้นนำของโลกกว่า 1, 800 ราย นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักร         2 หมื่นรายการ ร่วมโชว์งานโพรแพ็คเอเชีย 2019 ด้านอินฟอร์มายูบีเอ็มเผยปีนี้ผู้ประกอบการตื่นตัวเข้าร่วมชมงานหวังต้องการต่อยอดพัฒนาศักยภาพการผลิตสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่คาดมีผู้เข้าร่วมชมงานทะลุ         5 หมื่นคน หลังยอดลงทะเบียนล่วงหน้าเพิ่ม 15% สร้างมูลค่าการค้าและเจรจาธุรกิจสูงกว่า 30, 000 ล้านบาท

 

นายจัสติน พาว ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา ยูบีเอ็ม กล่าวถึง แนวโน้มนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่ว่าการพัฒนาศักยภาพและปรับตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่มีความสำคัญ      ต่อผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะช่วยด้านประสิทธิภาพการผลิตสร้างความสามารถทางการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในเรื่องการประหยัดพลังงานลดการศูนย์เสียในขั้นตอนการผลิตและไม่ก่อให้เกิดมลพิษซึ่งการพัฒนาดังกล่าวต้องอาศัยความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในทุกขั้นตอนตั้งแต่การวิจัยพัฒนาการผลิตการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์จนถึงคลังสินค้าและการจัดจำหน่าย

 

โดยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่กำลังถูกพูดถึงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้นมีทั้งความก้าวหน้าของระบบออโตเมชั่น ระบบปัญญาประดิษฐ์: เอไอ หุ่นยนต์ ดิจิตอล และไอโอที  ฯลฯ      สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องของอนาคตแต่ถูกนำมาใช้แล้วในเครื่องจักรการผลิตปัจจุบันและกำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศด้านอุตสาหกรรมของไทยทั้งยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4. 0 การจัดตั้งโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) การส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเฟิสต์เอสเคิร์ฟ (S-Curve) และนิวเอสเคิร์ฟ (New S-Curve)

 

Post a Comment

#FOLLOW US ON INSTAGRAM
WordPress Lightbox