เครื่องไฟเบอร์เลเซอร์มิตซูบิชิรุ่นใหม่ GX-F Series

เครื่องไฟเบอร์เลเซอร์มิตซูบิชิรุ่นใหม่ GX-F Series

วิวัฒนาการและความก้าวหน้าของมิตซูบิชิที่ไม่หยุดนิ่ง

พัฒนาและผลิตแบบทันสมัย เป้าหมายของมิตซูบิชิฯ คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างปลอดภัยและน่าเชื่อถือ มิตซูบิชิฯ พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและล้ำหน้าสู่โลกการผลิตในอนาคตจากอดีตจนถึงปัจจุบัน มิตซูบิชิฯ ได้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้านทั้งทางเทคโนโลยี การบริหารงานแนวคิดสร้างสรรค์ทางนวัตกรรมใหม่ๆ จนทำให้มิตซูบิชิฯ ได้รับการยอมรับถึงความเป็นผู้นำของตลาดในหลายๆผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะศูนย์ R&D ในญี่ปุ่นมีบทบาทหน้าที่หลากหลายในฐานะศูนย์กลางเทคโนโลยีระดับสูงสำหรับธุรกิจของมิตซูบิชิฯ ทั้งหมด ซึ่งที่นี่วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ของมิตซูบิชิฯ มีศักยภาพในการแข่งขันและสร้างสรรค์เทคโนโลยีสำหรับอนาคต

            พันธกิจของกลุ่มบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริคคือ การพัฒนาเทคโนโลยี การให้บริการ และพลังแห่งการสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่สังคมที่มีศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

            ด้วยถ้อยคำแถลงของกลุ่มบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริคที่กล่าวว่า“การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า หรือ Changes for the Better” เป็นถ้อยคำที่สะท้อนถึงเป้าหมายและจุดยืนของกลุ่มบริษัท ที่มุ่งมั่นสร้างสิ่งใหม่ๆที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพนักงานทุกคนให้คำมั่นสัญญากับลูกค้าว่าจะพัฒนาตนเองและ “สร้างสิ่งที่ดียิ่งขึ้นในทุกๆวัน” โดยยึดตามพันธกิจองค์กรที่กล่าวถึง “การพัฒนาเทคโนโลยี การให้บริการ และพลังแห่งการสร้างสรรค์” เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

มิตซูบิชิฯ พร้อมมอบบริการที่ครอบคลุมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าในทุกแง่มุมของการผลิต ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และทีมวิศวกรชำนาญการที่ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะด้านอย่างลึกซึ้งที่พร้อมมอบโซลูชั่นส์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่ากระบวนการผลิตจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

โดย บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัทของมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ซึ่งเป็นศูนย์จำหน่ายและบริการสำหรับเครื่องตัดโลหะด้วยนวัตกรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะเครื่องเลเซอร์สำหรับตัดชิ้นงานที่มีความเร็วและให้ความแม่นยำสูง ซึ่งมอบประสิทธิภาพการตัดที่เหนือกว่า เพื่อสร้างอนาคตสำหรับการตัดชิ้นงานด้วยเลเซอร์ที่สมบูรณ์

เปิดตัวเครื่องเลเซอร์รุ่นใหม่ “GX-F

“ที่งานเมทัลเล็กซ์ 2019 นี้เราจะจัดแสดงเครื่องเลเซอร์ไฟเบอร์ซีรี่ส์รุ่นใหม่”GX-F”โดย “GX-F” ให้ทั้งความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพในผลผลิตที่สูงโดยใช้ไฟเบอร์ออคซิเดเตอร์ ที่ เราคิดค้นและผลิตเอง“ระบบการประมวลผลแบบที่ต่อเนื่อง” พร้อมด้วยระบบประมวลผล e-laser ตัวแรกของโลกที่มีอยู่ในตัวและฟังก์ชั่นการทำงานที่ปรับสภาพการประมวลผลเลเซอร์ด้วย AI Assistant โดยอัตโนมัติ”คุณชุนจิ คะยะชิมะ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย Industrial Automation Machinery Division บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

มิติใหม่แห่งโลกขบวนการตัดงานโลหะแผ่นด้วยเลเซอร์ไฟเบอร์มิตซูบิชิรุ่นล่าสุด

          ความเชี่ยวชาญในกระบวนการตัดงานโลหะแผ่นนับว่าในปัจจุบัน เทคโนโลยีการขึ้นรูปเหล็กสามารถทำได้ซับซ้อนขึ้นตามการพัฒนาของโลกยุคใหม่ ซึ่งในปัจจุบันการตัดขึ้นรูปเหล็กมีความจำเป็นอย่างมากต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานอุตสาหกรรม อาทิ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ในไลน์ของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องมือแพทย์ งานโครงสร้าง งานโทรคมนาคม และอื่นๆ เป็นต้น  ณ วันนี้ หนึ่งในผู้นำที่ให้บริการเครื่องจักรเลเซอร์ไฟเบอร์สำหรับงานโลหะแผ่นคงไม่มีใครไม่รู้จัก “บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด” ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องเลเซอร์ไฟเบอร์ชั้นนำในประเทศไทย ซึ่งให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น และมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้วยการส่งวิศวกรไปฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น ในด้านของการซ่อมบำรุง และเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่ตลอดเวลา จนปัจจุบันวิศวกรของมิตซูบิชิฯ มีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์และมีความชำนาญในด้านการซ่อมบำรุงในหลากหลายสาขา มิตซูบิชิฯ เชื่อมั่นในศักยภาพที่มี และพร้อมที่จะให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการ

Mitsubishi Electric’s FA Business

หนึ่งในหัวใจสำคัญสำหรับภาคอุตสาหกรรมนั้นคือเทคโนโลยีการผลิตที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และสามารถควบคุมการปฏิบัติงานได้อย่างเสถียรตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนสิ้นสุด เพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่มีคุณภาพตามต้องการ

คุณนพดล กังสชาต ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย Industrial Automation Machinery Division หนึ่งในผู้บริหารของบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการจัดจำหน่ายเครื่องเลเซอร์ไฟเบอร์มากกว่า 200 เครื่องในประเทศไทย ได้มาเล่าถึงวิสัยทัศน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของมิตซูบิชิฯ เพื่อตอบโจทย์และสนองความต้องการของขบวนการผลิตในปัจจุบันและอนาคตดังนี้

มิตซูบิชิฯ ให้ความสำคัญในเรื่องเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมการผลิตเป็นอย่างมาก ดังนั้นเทคโนโลยีของทางมิตซูบิชิฯ จะสามารถช่วยอุตสาหกรรมการผลิตได้อย่างไร

            มิตซูบิชิฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าคุณภาพสินค้าที่ดีเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคมีความต้องการอย่างมาก ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทางมิตซูบิชิฯ จึงคิดค้นเทคโนโลยีใหม่อยู่เสมอเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้ใช้งานเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งปัญหาของการผลิตที่เกิดขึ้นย่อมทำให้เกิดการสูญเสียหรือผิดพลาดจากการผลิต ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและผลกำไรที่ลดลง เนื่องจากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น อันเป็นปัญหาใหญ่ที่อุตสาหกรรมการผลิตต้องประสพพบเจอมาตลอด

            ในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้น การลดข้อผิดพลาดในการทำงานจึงเป็นสิ่งจำเป็นในอุตสาหกรรมการผลิต ทางมิตซูบิชิฯ เล็งเห็นความสำคัญในข้อนี้เป็นอย่างมาก จนทำให้เราพัฒนาและผลิตเครื่องไฟเบอร์เลเซอร์รุ่นใหม่ GX-F Series ซึ่งเป็นเทคโนโลยีไฟเบอร์ที่มิตซูบิชิฯ คิดค้นและผลิตเอง

โดยเครื่องไฟเบอร์เลเซอร์รุ่นใหม่นี้จะช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงาน เสริมสร้างให้มีประสิทธิภาพขบวนการทำงานที่สูง และเป็นครั้งแรกของโลกที่นำเลเซอร์และเทคโนโลยี AI เข้ามาทำงานร่วมกัน โดยระบบ AI เป็นระบบตรวจสอบการทำงานของเครื่องโดยใช้คลื่นความถี่ของเสียงเป็นตัวจับการทำงานที่ผิดพลาดและประมวลผลไปที่ตัวควบคุมการตัดงาน เพื่อทำการตรวจเช็คขั้นตอนการทำงานก่อนเกิดการเสียหาย และระบบจะทำการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์การตัดงาน และประเมินผลของสภาพอุปกรณ์นั้น ๆ ว่า อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือมีอายุการใช้งานเหลือกี่ % และจะทำการแจ้งผลให้ทราบ เครื่องจะทำการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในการตัด และหากยังเกิดปัญหาเครื่องจะปรับเปลี่ยนตารางการตัดงานอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการสูญเสียและป้องกันข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น มิตซูบิชิฯ ได้พัฒนาการตัดงานเพื่อลดการสูญเสียของพลังงานและลดต้นทุนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี AGR ที่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ต่ำสุดถึง 90%

สำหรับเทคโนโลยี AI, ARG มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการผลิตในปัจจุบัน การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของมิตซูบิชิฯ มิได้หยุดเพียงแค่นี้ เรายังได้พัฒนาบุคลากรให้ได้เรียนรู้มากขึ้น โดยได้ส่งพนักงานที่เกี่ยวข้องไปทำการเรียนรู้เครื่องไฟเบอร์เลเซอร์และเรียนรู้เทคนิคการตัดงานขั้นสูงกับผู้ชำนาญงานที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสะสมประสบการณ์และสามารถถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยเครื่องไฟเบอร์เลเซอร์รุ่นใหม่ล่าสุด GX-F 8000 w จะนำเข้ามาติดตั้งและจัดแสดงที่โชว์รูมมิตซูบิชิฯ ที่นิคมอุตสาหกรรมบางชันและเพื่อให้ลูกค้าที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชมและทดสอบเครื่องได้ตลอดเวลา และในอนาคตมิตซูบิชิฯ ยังจะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกอบการต่อไป

Post a Comment

#FOLLOW US ON INSTAGRAM
WordPress Lightbox