ซิกมาโซลูชั่นส์ เปิดตัวซอฟต์แวร์ MeshWorks ผู้ช่วยด้านการแก้ไขเมชชิ้นงานอย่างยาก พร้อมฟังก์ชั่นการปรับแต่งโมเดลและการทำซ้ำๆที่ช่วยการปรับปรุงคุณภาพงานให้ตรงความต้องการ

 

บริษัท ซิกมาโซลูชั่นส์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์และผู้ให้บริการงานวิเคราะห์เพื่อการออกแบบและแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรม เปิดตัว MeshWorks ซอฟต์แวร์ Pre & Post Processor ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มีปัญหาด้านการสร้าง ปรับเปลี่ยนเมช (Mesh) ของชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อนและแก้ไขยาก ให้มีคุณภาพตรงตามที่ต้องการ นําไปสู่ผลการวิเคราะห์ที่แม่นยําจึงช่วยลดเวลาการคำนวณหาผลลัพธ์ได้ถึง 40-50% เหมาะกับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ พลาสติก โลหะ และอื่นๆ ที่ต้องการ ชิ้นงานอิลิเมนต์ที่มีคุณภาพ ด้วยคุณลักษณะของเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสามารถปรับค่าต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ โดยเฉพาะจุดเด่นด้านการทำ Morphing ที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์ MeshWorks จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถนําโมเดลเดิมที่มีอยู่แล้ว มาปรับเปลี่ยนให้เป็นโมเดลใหม่ หรือทำซํ้าโดยการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบบางอย่างให้ออกมาเป็นหลายๆ แบบตามความต้องการโดยไม่จำเป็นต้องสร้างเมชใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีก ซึ่งเป็นปัญหาที่มักจะเจออยู่เสมอ หลังจากนั้นยังสามารถนำไฟล์ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วแปลงกลับไปเป็นไฟล์ CAD ได้เลย มาพร้อมฟังก์ชั่นการสร้างแนวเชื่อม Welding ระหว่างชิ้นงานที่ทำได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดคุณสมบัติต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อสร้างเงื่อนไขขอบเขตสำหรับการคำนวณและส่งไปวิเคราะห์ในซอฟต์แวร์ชั้นนำต่างๆ อาทิเช่น Abaqus, Ls-Dyna, MSC Nastran, Marcเพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง

         

 

Post a Comment

#FOLLOW US ON INSTAGRAM
WordPress Lightbox