Solis เป็นผู้ผลิตโซลูชั่นส์แสงอาทิตย์ และการกักเก็บพลังงานระดับโลก ที่ตอบโจทย์ในเชิงอุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์

บริษัท Ginlong Technologies หรือ Solis ก่อตั้งขึ้นในปี 2005  เป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่มีประสบการณ์มากที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดในวงการเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีสตริงอินเวอร์เตอร์ ของ Solis เหมาะสำหรับผู้ใช้ในบ้านเรือนทั่วไป การใช้งานด้านพาณิชยกรรม และระดับสาธารณูปโภค มีการควบคุมคุณภาพในทุกระดับของห่วงโซ่อุปทานของกระบวนการผลิต ด้วยการผสมผสานห่วงโซ่อุปทานเข้ากับการวิจัยและพัฒนาระดับโลก และความสามารถในการผลิตจึงสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์ Solisให้เหมาะสมกับแต่ละตลาดในแต่ละภูมิภาค และให้การบริการรวมถึงสนับสนุนลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

 

 

   คุณกุศลิน ธรรมเจริญกิจ ผู้บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท แอลที เอนเนอร์ยี่ 4 จำกัด เป็นผู้นำเข้า และผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ภายใต้แบรนด์ Solis จากประเทศจีน กล่าวว่า Solis มีผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์สตริงเชิงอุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์ ซึ่งมีการจำหน่ายหลากหลายรุ่น จึงขอนำเสนอกำลังไฟฟ้าครอบคลุมในช่วง 40kW-110kW โดยตัวที่ได้รับความนิยมที่สุดในภาคอุตสาหรรมคือซีรีส์ Solis-110K-5G แบบ 3 เฟส จะใช้การออกแบบ 10 MPPT สัดส่วน DC/AC > 150% รองรับการติดตั้งกำลังไฟฟ้าได้สูง 90MPPT/MW รองรับกระแสแต่ละสตริงได้ถึง 16 A รองรับแผง PV ขนาดใหญ่ เพื่อให้โครงร่างที่ยืดหยุ่นมากขึ้นโดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอัตราที่น้อยลง แต่ให้ประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้น แอนติเรโซแนนซ์รองรับกำลังไฟได้มากกว่า 6MW ขนานกันในหม้อแปลงตัวเดียว ระบบการตรวจติดตามอัจฉริยะของสตริง รองรับ Smart I-V Curve Diagnosis มีการทำงานโหมด SVG ในช่วงกลางคืน อีกทั้งยังมีระบบ AFCI protection ที่ช่วยลดความเสี่ยงจากไฟไหม้เชิงรุก รวมถึงเทคโนโลยีที่ลดแรงดันไฟฟ้า และป้องกันกระแสรั่วไหลได้ เราสามารถออกแบบให้ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ลูกค้าสามารถไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของ Solis ได้อย่างแน่นอน เนื่องจากมีความยืดหยุ่น และมีโซลูชั่นส์พลังงานสะอาดที่ดีที่สุด ในปัจจุบันได้มีการติดตั้งในประเทศไทยแล้วกว่า 50 MW

 

 

 

 

ในส่วนบริการหลังการขายเรามีสำนักงาน และศูนย์บริการทั้งหมด27 แห่งทั่วโลก หากผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเกิดปัญหา หรือขัดข้อง สามารถติดต่อบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายได้ทันที โดยจะมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญให้คำแนะนำ รวมถึงทำการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ใหม่ ภายใน48 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้ลูกค้าสูญเสียเวลาในการผลิตกระแสไฟฟ้า

#FOLLOW US ON INSTAGRAM