กรมโรงงานฯ อนุญาตให้ อินฟอร์มา มาเก็ตส์ เข้าพบเพื่อขอรับคำแนะนำการจัดงาน “ASEAN Sustainable Energy Week, Electic Vehicle Asia, Pumps and ValvesAsia และThai Water Expo 2023″

 

 

 

นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบหมายให้ นายพรยศ กลั่นกรอง รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก  อินฟอร์มา มาเก็ตส์ ประเทศไทย ในการหารือขอคำแนะนำการจัดงาน “ASEAN Sustainable Energy Week, Electic Vehicle Asia, Pumps and ValvesAsia และThai Water Expo 2023″ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พร้อมด้วยนางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา เลขานุการกรม และนางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ  ณ ห้องประชุม 503 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

#FOLLOW US ON INSTAGRAM