กระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อนุภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง และจีนรายมณฑล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ เยือนมณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน หารือนักลงทุนจีนสาขาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบอัจฉริยะ กระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อนุภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง และจีนรายมณฑล

 

 

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางวรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นายชาลี ขันศิริ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และคณะทำงาน เยือนนครฉางซา มณฑลหูหนาน เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าการมณฑลหูหนานและผู้บริหารภาครัฐ ตามคำเชิญของกรมพาณิชย์หูหนาน พร้อมทั้ง หารือกับนักลงทุนจีน เพื่อกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนสนับสนุนโดยกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง สาธารณรัฐประชาชนจีน
?? การเข้าเยี่ยมคารวะ นายเหมา เว่ย หมิง ผู้ว่าการมณฑลหูหนาน และคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศมณฑลหูหนาน กรมพาณิชย์หูหนาน โดยผู้ว่าการมณฑลฯ ได้นำเสนอศักยภาพของมณฑลหูหนานที่มีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะโลหะและอโลหะ อุตสาหกรรมหลักได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่ ดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ หุ่นยนต์ เครื่องจักรกลอัตโนมัติ ก่อสร้าง รถไฟอากาศยาน และอุตสาหกรรมเกษตร การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ รวมถึงความพร้อมด้านสถานศึกษาเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม โดยเห็นว่าไทยและหูหนานสามารถเกื้อกูลกันในศักยภาพสาขาในหลายสาขาอุตสาหกรรม โดยฝ่ายกระทรวงอุตสาหกรรมได้แสดงขอบคุณรัฐบาลจีนที่สนับสนุนการเข้ามาลงทุนภาคอุตสาหกรรมในไทยเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนนโยบายการสนับสนุนและพัฒนาในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยผ่านมาตรการภาครัฐ อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อม นอกจากด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว รวมทั้งความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมในช่วงปลายปี 2567 ในงานแสดงสินค้า Hunan Equipment and Manufacturing ครั้งที่ 3 เพื่อแสดงศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมมณฑลหูหนานให้กับผู้ประกอบการไทยเพื่อสร้างเครือข่ายการผลิตกับมณฑลหูหนาน
?? การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแขนงต่างๆของมณฑลหูหนาน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้สัมภาษณ์ว่า นอกจากการเข้าพบผู้ว่าการมณฑลฯ แล้วมีกำหนดการพบหารือภาคอุตสาหกรรมการผลิตชั้นนำของหูหนาน เช่น เครื่องจักรกล วิศวกรรม ระบบอัจริยะพลังงานและไฟฟ้า เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมของไทยและมณฑลหูหนาน โดยบริษัทในหูหนานหลายแห่งได้ลงทุนในไทยและบริษัทของไทยเข้ามาลงทุนในหูหนานบ้างแล้ว ดังนั้น การเยือนหูหนานในครั้งนี้ จะสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และแสดงความพร้อมของไทยให้กับนักลงทุนจีนที่จะเข้ามาลงทุนอุตสาหกรรมการผลิตในไทย และก่อให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ รวมถึงกลไกการดำเนินงานระหว่างไทยและจีนได้อย่างมั่นคง
https://m.voc.com.cn/xhn/news/202405/20035222.html
?? SANY Group บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก (รถยก รถเครน รถผสมซีเมนต์) สำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เหมืองแร่ และการเกษตร ดำเนินกิจการขยายธรุกิจไปยังหลายประเทศทั่วโลกครอบคลุมทุกภูมิภาครวมถึงไทย นอกจากนี้ บริษัทได้ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการให้ความช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติทั่วโลก เช่น คนงานติดเหมืองใต้ดินในชิลี และการบรรเทาเพลิงระเบิดโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ในญี่ปุ่น เป็นต้น โดยคณะได้เยี่ยมชมภายในโรงงานอันทันสมัยในการผลิตระดับก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
??  ZOOMLION บริษัทผู้ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลหนักระดับโลก ประกอบด้วย เครื่องจักรก่อสร้าง รถเครน รถยก รถตักดิน รถขุดเจาะ รถสำหรับการทำเหมืองแร่ รถดับเพลิง รวมถึงเครื่องจักรกลทางการเกษตร พร้อมทั้งให้บริการด้านสินเชื่อสำหรับการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ นโยบายสำคัญในการสร้างรูปแบบธุรกิจคือ การวิจัยและพัฒนา การผลิต การดำเนินธุรกิจการบริหารจัดการชิ้นส่วนที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีสำนักงานสาขา 6 แห่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีสำนักงานในต่างประเทศมากกว่า 80 ประเทศทั่วโลกรวมถึงไทย  โดยคณะได้เยี่ยมชมโรงงานการผลิตรถตักดินด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะขั้นสูง ทั้งนึ้ บริษัทฯ แสดงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิตในไทยเพื่อส่งออกไปในภูมิภาคเอเชียด้วย
??  Wasion บริษัทชั้นนำด้านการผลิตมาตรวัด และระบบการบริหารจัดการประสิทธิภาพ หรือ Solution ด้านพลังงานทุกรูปแบบ (Energy Metering) ได้แก่ น้ำ ไฟฟ้า แก๊ส และความร้อน โดยมีการพัฒนาทั้งสินค้า บริการระบบ Digital , Grid, Software และ Internet of things เพื่อให้สามารถควบคุมการส่งแหล่งพลังงานได้อย่างเสถียร สามารถป้องกันการเกิดอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการลงทุนแล้วในหลายประเทศ และมีแผนการขยายการผลิตในการเข้ามาลงทุนในไทยอีกด้วย
#mlcindustry
#FOLLOW US ON INSTAGRAM