คณะอนุกรรมการด้านผู้มีส่วนได้เสีย ลูกค้า ตลาด และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

 

 

 

คณะอนุกรรมการด้านผู้มีส่วนได้เสีย ลูกค้า ตลาด และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นำโดย พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา ประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการประกอบด้วย นายสกนธ์ นันท์ปิติพงศ์ นายปรัชญ์ วิบูลเทพาชาติ นายเขวง ไทยยิ่ง นางอัญขลี ขวนิชย์ นายกสมาคมนิคมอตสาหกรรมไทยและพันธมิตร พร้อมด้วยผู้บริหาร กนอ. นายคุณอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รผก.ปก.2 นางสาววิชชุดา สีมาขจร ผอ.สน.อต.(ชบ.) นางสาวปคุณดา ชั้นบุญ ผอ.ฝตล. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการติดตามงานด้านการตลาดพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและการดำเนินงานด้านผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการเข้าเยี่ยมลูกค้า(Customer Visit) ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

 

 

ช่วงเช้า ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่เทคนิควิศวกรรม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ ในประเทศไทย บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะฯ และรับฟังการบรรยายสรุปความเป็นมาของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และการบริหารจัดการนิคมในภาพรวมโดยนายกำจร วรวงศากุล บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) รวมถึงได้นำคณะดังกล่าวเยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำ เฟส 8 และโรงบำบัดน้ำเสียและบริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี)

 

 

ช่วงบ่าย คณะอนุกรรมการด้านผู้มีส่วนได้เสียฯ ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนายนาโอโตะ เซคิดะ President พร้อมทีมผู้บริหารให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมความเป็นมาของบริษัทฯการเข้าเยี่ยมชมลูกค้า (Customer Visit) ในครั้งนี้ เพื่อรับฟังความต้องการ ความคาดหวังและแนวทางการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรรม

#FOLLOW US ON INSTAGRAM