บีโอไอหารืออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลก

 

 

 

 

เมื่อเร็ว ๆนี้ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (กลาง) หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร ผู้แทนการค้าไทย (ที่ 6 จากขวา) พร้อมด้วยนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ (ที่ 5 จากขวา) และนายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการบีโอไอ (ที่ จากขวา) และคณะผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ นายจอห์น นัฟเฟอร์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสมาคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ หรือSemiconductor Industry Association (SIA) จากประเทศสหรัฐอเมริกา และคณะฯ เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของโลก ภาวะการกีดกันทางการค้าและ การลงทุนระหว่างประเทศมหาอำนาจ รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) แนวทางการสร้างโอกาส ความร่วมมือระหว่างกันในการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

#FOLLOW US ON INSTAGRAM