ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยี ร่วมกับสถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย

 

 

 

 

รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. ได้มอบหมายให้สายงานพัฒนาที่ยั่งยืน โดยนางบุปผา กวินวศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) นางสาวจริยา สุขะปาน ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยี ร่วมกับสถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ในหัวข้อ “การเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม” (Thai – Finnish Industrial Emission Monitoring) ทั้งแบบ On-Site และ Online ให้กับเจ้าหน้าที่การนิคมอุตสาหกรรม และผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยมี นายพิรัฐพล ตนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เจ้าหน้าที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) และ นายนรภัทร สีหนนทน์ ผู้แทนบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุม และเยี่ยมชมศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของ กนอ.

#FOLLOW US ON INSTAGRAM