ประธานอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาสาธารณูปการและสาขาสังคมและเทคโนโลยี (SubPAC) และอนุกรรมการฯ เยี่ยมชมโครงการฯ

 

 

 

รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. พร้อมด้วย นายพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) นายคณพศ ขุนทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) น.ส.นลินี กาญจนามัย ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) ร่วมให้การต้อนรับ นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาสาธารณูปการและสาขาสังคมและเทคโนโลยี (SubPAC) และอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย นายสันติ บางอ้อ, นายสมพงษ์ วนาภา, นายไชยศ บุญญากิจ, นางสาวปิยวรรณ ล่มกิจจา, นางภูริวรรณ ทวีสิทธิ์, นางวรชยา ลัทธยาพร และผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) รวมถึงเจ้าหน้าที่ สคร. ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โครงการนิคมฯ Smart Park และโครงการท่าเรือฯมาบตาพุด ระยะที่ 3 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

 

 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้รับทราบรายละเอียดโครงการ ผลการดำเนินงาน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ความคืบหน้าการก่อสร้าง และคณะอนุกรรมการฯ ได้ให้คำแนะนำการในการดำเนินโครงการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ กนอ. จะได้นำแนะนำไปใช้ประกอบการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

#FOLLOW US ON INSTAGRAM