ผู้ว่าการ กนอ. พร้อมด้วย ที่ปรึกษาผู้ว่าการ กนอ. ร่วมหารือกับ ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

 

 

รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. พร้อมด้วย นายประพันธ์ จินดาเลิศอุดมดี ที่ปรึกษาผู้ว่าการ กนอ. ร่วมหารือกับ ดร.สุพจน์ ชินวีระพันธุ์ ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. เกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือด้านวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม โดยทางสมาคมฯ ได้เสนอหลักสูตรติวเข้มให้กับบุคลากร กนอ. และผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ในเรื่องของการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และนโยบายลดก๊าซคาร์ไดออกไซด์เป็นศูนย์ โดยทั้งสองหน่วยงานต่างเห็นพ้องกันในเรื่องของเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้เป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 ข้อ ณ ห้องประชุม 208 กนอ. สำนักงานใหญ่

#FOLLOW US ON INSTAGRAM