รัฐมนตรีฯ สุริยะ หารือคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท นิสสัน มอเตอร์ จำกัด ตอกย้ำผู้นำฐานการผลิตรถยนต์ภูมิภาค

 

 

 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมหารือกับนายแอสวานี กุปตา (Mr. Ashwani Gupta) ประธานกรรมการบริหารฝ่ายปฏิบัติการ นิสสัน มอเตอร์ จำกัด และคณะ เพื่อหารือนโยบายด้านการส่งเสริมยานยนต์ของรัฐบาลไทย และรับฟังวิสัยทัศน์ในการพัฒนารถยนต์ของนิสสันที่มีความเชื่อมั่นให้ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่สำคัญของนิสสัน รวมทั้งโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ รวมไปถึงยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งการร่วมหารือในครั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้เน้นย้ำถึงนโยบายการให้ความสำคัญในการรักษาฐานการผลิตยานยนต์ รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine) หรือ ICE ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง ควบคู่กับการส่งเสริมการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ และการดำเนินกลยุทธ์รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยกระทรวงฯ พร้อมที่จะให้การส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยมีนายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมด้วย ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 

#FOLLOW US ON INSTAGRAM