วิศวะมหิดล – ก.อุตสาหกรรม เปิดอบรมฟรี…”นักบูรณาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ” ขับเคลื่อน SMEs ไทยสู่การผลิต 4.0 สมัครวันนี้ – 30 พ.ย. 65

ประเทศไทยกำลังขาดแคลน “นักบูรณาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ” อย่างสูง ภายใต้โครงการ “พลิกธุรกิจ SMEs ไทย สู่การผลิตสมัยใหม่ 4.0 เขตพื้นที่ 2” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผนึกความร่วมมือกับ กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญเอสเอ็มอีไทยเข้าร่วมฝึกอบรม “หลักสูตรนักบูรณาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (SI : System Integrator)” ฝึกอบรม 6 วัน กำหนดจัดวันที่ 1-3 และ 8 -10 ธันวาคม 2565 นี้ ผ่านระบบออนไลน์

 

 

 

 

 

 

เพื่อยกระดับเอสเอ็มอีไทย สู่สากลและยุคอุตสาหกรรม 4.0 เชิญเข้าอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย วัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรม หลักสูตรนักบูรณาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (SI : System Integrator) ภายใต้ โครงการพลิกธุรกิจเอสเอ็มอีไทยสู่การผลิตสมัยใหม่ 4.0 เขตพื้นที่ 2” จัดขึ้นเพื่อเร่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะให้เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรม ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่เหมาะสมกับธุรกิจยิ่งขึ้น ยกระดับขีดความสามารถ SMEs ในเขตพื้นที่ 2 ซึ่งครอบคลุม 35 จังหวัด ได้แก่ พื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย น่าน พะเยา เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ ภาคตะวันตก 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ภาคกลาง 21 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ ลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครนายก นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปทุมธานี และนนทบุรี

 

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 1.) สถานที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่2 และ 2.) มีประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีอัตโนมัติ การออกแบบ หรือบูรณาการระบบอัตโนมัติ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

 

 

 

หัวข้อการอบรม 6 วัน มีดังนี้

 

 

 

วันที่ 1 ธ.ค. เรื่อง Introduction to Industry 4.0 และ IIoT: Wired, Wireless, Smart Sensors, Machine Vision วันที่ 2 ธ.ค. เรื่อง Database: JSON, MQTT, HTTP(S) และ Cloud Storage Technologies วันที่ 3 ธ.ค. เรื่อง Robots และ Actuators วันที่ 8 ธ.ค. เรื่อง Bus Architecture and Protocals และ Control room, BI, UI, UX วันที่ 9 ธ.ค. เรื่อง Virtual Factory, Digital Twin และ What-If Simulation and Prediction วันที่ 10 ธ.ค. เรื่อง Statistics and Reports: OLTP, OLAP และ Machine Learning

 

 

 

สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 30 พ.ย. 2565 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ นักบูรณาการหุ่นยนต์ หรือผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3EyI6hb สอบถามติดต่อ คุณเรไร หาญวงค์ โทร. 095-3282524 และ คุณทิพย์วรรณ อุดทาคำ โทร. 086-9861619

#FOLLOW US ON INSTAGRAM