“สยย.” ร่วมมือ PCN เสริมศักยภาพการทดสอบแบตฯ ยานยนต์ไฟฟ้าไทยสู่อาเซียน

 

 

 

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ (สยย.) ร่วมกับ Mr. Shehwan Shim กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีซีเอ็น เอเชีย จำกัด ประกาศความร่วมมือในการลงนามบันทึกความเข้าใจในการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพการทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม 301 สถาบันยานยนต์ สำนักงานกล้วยน้ำไท สถาบันยานยนต์ และบริษัท พีซีเอ็น เอเชีย จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนางานทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า จึงจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจโดยมีวัตถุประสงค์ 4 ข้อหลักดังนี้ 1.) ร่วมกันทดสอบและการประเมินผลแบตเตอรี่และหัวชาร์จ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ E mobility facilities ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อมาตรฐานการรับรองของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 2.) ช่วยเสริมศักยภาพการทดสอบและการประเมินผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ 3.) ร่วมกันจัดทำโครงการ R&D ระหว่างประเทศด้านแบตเตอรี่ และ E mobility 4.) ผลักดันให้สถาบันยานยนต์ เป็นศูนย์กลางการทดสอบยานยนต์และแบตเตอรี่ไฟฟ้า รวมถึงยานยนต์อนาคตสู่ระดับอาเซียน

 

 

 

นายพิสิฐ กล่าวว่า “พิธีลงนามกับหน่วยงาน พีซีเอ็น เอเชีย ในครั้งนี้ สถาบันยานยนต์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือครั้งนี้จะสามารถส่งเสริมให้สถาบันยานยนต์พัฒนาขีดความสามารถในด้านการทดสอบแบตเตอรี่ รวมถึงยานยนต์อนาคต ให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ เนื่องจาก บริษัท พีซีเอ็น เอเชีย จำกัด เป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์การทำงานด้านมาตรฐานการทดสอบต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลีใต้ มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ทำให้สถาบันยานยนต์ไว้วางใจในการจับมือร่วมกันทำภารกิจครั้งนี้ เพื่อการเป็นศูนย์กลางการทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน”

 

 

 

นอกจากนี้สถาบันยานยนต์ยังคงดำเนินงานอันเป็นภารกิจหลักอย่างเข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตและการทำวิจัยและพัฒนา การเป็นหน่วยตรวจรับรองผลิตภัณฑ์ และการเป็นศูนย์ข้อมูล ความรู้และความเชี่ยวชาญ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้ยั่งยืน

#FOLLOW US ON INSTAGRAM