เยี่ยมชมนิทรรศการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ HUAWEI รับฟังเรื่อง Data Center, Cloud Services และนำเสนอแนวทางสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

 

 

นายประทีป เอ่งฉ้วน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงานสายงานบริหาร สายงานยุทธศาสตร์ สายงานปฏิบัติการ 1-3 และทีมงานฝ่ายดิจิทัล เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ HUAWEI รับฟังเรื่อง Data Center, Cloud Services และนำเสนอแนวทางสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) เพื่อการวางแผนก้าวไปสู่เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเมืองสีเขียว ณ สำนักงาน บริษัท HUAWEI พระราม 9

 

 

#FOLLOW US ON INSTAGRAM