เวทีสำคัญแห่งปีที่ผนึกรวมผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าของภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา มาร่วมสร้างความตระหนักและนำเสนอองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ที่งาน SISTAM 2023

เวทีสำคัญแห่งปีที่ผนึกรวมผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าของภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา มาร่วมสร้างความตระหนักและนำเสนอองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ที่งาน SISTAM 2023 งานประชุมและแสดงสินค้าด้านความปลอดภัยอัจฉริยะและเทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับการบำรุงรักษา | 18-20 ตุลาคม 2566 ที่ไบเทค กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 

ในโลกอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ล้ำสมัยในระบบความปลอดภัยและการบำรุงรักษาในภาคอุตสาหกรรมถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมาก ไม่เพียงช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร ลดเวลาและต้นทุนการบำรุงรักษา อนุรักษ์พลังงาน แต่ยังช่วยการวิเคราะห์ข้อมูล เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการทำงาน รวมไปถึงสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน ทรัพย์สินและชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

งาน SISTAM 2023 งานประชุมและแสดงสินค้าด้านความปลอดภัยอัจฉริยะและเทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับการบำรุงรักษา ที่จะเป็นเวทีสำคัญแห่งปีของภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา ในการร่วมสร้างความตระหนักและนำเสนอองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมความปลอดภัยและการบำรุงรักษา

 

 

กว่า 50 หัวข้องานสัมมนาจากเหล่าผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของภาคอุตสาหกรรมที่จะมานำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัย แบ่งปันข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เชิงปฏิบัติ เทคนิค รวมไปถึงกรณีศึกษา ที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ (ลงทะเบียนฟรี ทุกสัมมนา!! สนใจ คลิ๊ก: https://eventpassinsight.co/el/to/SmartTrade  ) อาทิ

  • อุตสาหกรรมความปลอดภัยอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน พร้อมกรณีศึกษาจากโรงงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการบริหารความปลอดภัย จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • การปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในกระบวนการอุตสาหกรรมโดยเทคโนโลยีดิจิทัล จัดโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • วิศวกรรมความปลอดภัยกับงานอุตสาหกรรม โดย สมาคมวิศวกรรมความปลอดภัย
  • การประชุมและสัมมนาเชิงวิชาการด้านความปลอดภัยในกระบวนการเคมี (CPSS) ครั้งที่ 12 ที่จะเน้นเรื่องความท้าทายในการตรวจสอบ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงในโรงกลั่น และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี จัดโดย สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
  • การลดความเสี่ยงในการทำงานด้วย Preventive Maintenance และ การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเองขั้นประยุกต์สำหรับ TPM ระดับสูงสุด โดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย- ญี่ปุ่น)
  • พื้นฐานงานบำรุงรักษาเครื่องจักรสู่ Proactive Maintenance และความสำคัญของการตั้งศูนย์เพราของเครื่องจักร โดยสถาบันไทย-เยอรมัน
  • การจัดการแบรนด์และการตลาดดิจิทัลในยุคอุตสาหกรรม 0 โดย นายช่างมาแชร์
  • สัมมนาใหญ่ของ MURATA ที่ได้รวมตัวเหล่าผู้เชี่ยวชาญในวงการ Maintenance, Smart Industry, Industrial IoT, และ Automation มาแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก กรณีศึกษา แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และเรื่องราวความสำเร็จในการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics), IoT, และ Machine Learning เพื่อให้การทำ Condition-Based Maintenance มีประสิทธิภาพมากที่สุด
  • และอีกหลากหลายหัวข้อสัมมนา

 

 

 

 

 

 

 

 

ในส่วนงานแสดงสินค้า จะมีทั้งการจัดแสดงเทคโนโลยี ดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบอัตโนมัติ (automation) ซอฟแวร์ โซลูชั่น ระบบและอุปกรณ์ด้านการบำรุงรักษาและความปลอดภัย จากบริษัทชั้นนำ อาทิ ปตท., Murata, Yokogawa, Alpha Com, Service Now, P-Dictor, Freewill Solutions, Astec Paint, Cikachi Electric, การไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น ไฮไลท์ของงานยังจะมีหุ่นยนต์ทำความสะอาด และหุ่นยนต์ขนส่ง LUCKI BOT ของ ปตท.  การจัดแสดงนวัตกรรมจรวดความเร็วเสียง CURSR-1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ Dr. Gil Moor Award, หุ่นยนต์ Walkie II เพื่อบริการในครัวเรือน และหุ่นยนต์ช่วยการเดิน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมจัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศ (TIChE) และบริษัท เอ็กซโปซิส งาน SISTAM 2023 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18-20 ตุลาคม 2566 นี้ที่ไบเทค บางนา  โดยได้รับเกียรติจาก และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นพันธมิตรองค์กรความรู้ (Knowledge Partner)

 

 

 

 

 

 

 

งานประชุมและการแสดงสินค้า SISTAM 2023 จะจัดควบคู่กับงานประชุมวิชาการด้านความปลอดภัยระดับเอเชียแปซิฟิค หรือ Asia Pacific Symposium on Safety 2023 (APSS 2023) ที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นับเป็นการร่วมสร้างเวทีสำคัญด้านความปลอดภัยและการบำรุงรักษาในภาคอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมงาน กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ : https://sistam-asia.com/  หรือโทร 02-559-0856 ต่อ 11

#FOLLOW US ON INSTAGRAM