Porsche Impact เพิ่มการดำเนินงานในอีก 15 ประเทศ…ช่วยลดการปล่อย CO2

 

 

 

ในช่วงเริ่มต้นของโครงการ Porsche Impact ของบริษัทผู้ผลิตรถสปอร์ตสัญชาติเยอรมัน ที่มีฐานการผลิตตั้งอยู่ใน Zuffenhausen กำลังเดินหน้าโครงการ Porsche Impact โดยมีวัตถุประสงค์ในการลดมลภาวะจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งในระยะแรกได้ดำเนินงานไปแล้วในประเทศเยอรมนี, สหราชอาณาจักร, โปแลนด์ และสหรัฐอเมริกา ซึ่งขณะนี้กำลังขยายพื้นที่การให้บริการครอบคลุมเพิ่มขึ้นในอีก 15 ประเทศ ประกอบด้วย จีน แคนาดา สิงคโปร์ บรูไน กัมพูชา เฟรนช์ โพลินีเซีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย  นิว คาลิโดเนีย  นิวซีแลนด์  ศรีลังกา  ไทย เวียดนาม มองโกเลีย และฟิลิปปินส์

 

โครงการ Porsche Impact ซึ่งถือเป็นการแสดงเจตจำนงอันชัดเจนของบริษัทที่มีความมุ่งมั่นในการให้ความสำคัญต่อการลดมลภาวะจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อีกทั้งยังมีวิสัยทัศน์คือ การเป็นโรงงานที่จะไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ปอร์เช่พิจารณากระบวนการผลิตรถยนต์ของปอร์เช่ในทุกขั้นตอน ทั้งห่วงโซ่อุปทานตลอดจนอายุขัยของผลิตภัณฑ์โดยผ่านโครงการ Porsche Impact ซึ่งยังสามารถส่งมอบโอกาสที่ดีไปยังลูกค้าในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการลดมลภาวะจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

 

ส่วนสำคัญของโครงการ Porsche Impact คือการเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเลือกสนับสนุนโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งผ่านการรับรองในระดับนานาชาติในหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการมุ่งเน้นอนุรักษ์ผืนป่าในประเทศสหรัฐอเมริกา การรักษาความยั่งยืนของระบบนิเวศวิทยาในประเทศซิมบับเวย์และโครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากน้ำและพลังงานลมในเวียดนามและจีน รวมถึงโครงการคุ้มครองป่าไม้ประจำถิ่นในประเทศแคนาดาและออสเตรเลีย

 

ปริมาณการสนับสนุนขึ้นอยู่กับอัตราการบริโภคเชื้อเพลิงเฉลี่ย, ระยะทางการใช้งานรถยนต์ในแต่ละปีและโครงการที่ลูกค้า มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนตัวอย่างเช่น จำนวนเงินทุนสนับสนุนที่ได้จากรถยนต์ปอร์เช่หนึ่งคันที่ใช้งานเป็นระยะทาง 15,000 กิโลเมตร โดยมีอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 8.3 กิโลเมตรต่อลิตร หรือ 12 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตรจะอยู่ระหว่าง 46 ถึง 104 ยูโร ต่อปี

 

ริเริ่มแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เคียงข้างการบริหารห่วงโซ่อุปทาน

การพัฒนาอย่างยั่งยืนคือ แผนกลยุทธ์องค์กรของปอร์เช่ นอกจากการนำเสนอโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่าง Porsche Impact แล้ว บริษัทผู้ผลิตรถสปอร์ตชั้นนำของโลกรายนี้ยังสามารถช่วยลดปริมาณการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในระหว่างการทำกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ ด้วยวิธีการหลีกเลี่ยงและการลดระดับการสร้าง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย โดยกระบวนการดังกล่าวจะได้รับการนำไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้ง ห่วงโซ่อุปทานตามหลักการและเป้าหมายของข้อตกลงปารีส (Paris Agreement)

 

 

 

Post a Comment

#FOLLOW US ON INSTAGRAM
WordPress Lightbox