รี้ด เทรดเด็กซ์ ฉลองวันงานแสดงสินค้าโลก เปิดตัวแม่ทัพใหม่ สร้าง Hybrid Exhibition เร่งหนุนฟื้นฟูเศรษฐกิจ

 

 

รี้ด เทรดเด็กซ์ ร่วมฉลองวันงานแสดงสินค้าโลก 2020 โดย UFI และ 41 องค์กรต่างๆ ทั่วโลก ร่วมใจประชาสัมพันธ์ชูความสำคัญบทบาทงานแสดงสินค้า กุญแจสำคัญในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ พร้อมเปิดตัว แม่ ทัพใหม่ เผยกลยุทธ์ Hybrid Exhibition 365 วัน ด้วยการพัฒนาพลังแห่งการได้พบกัน Face-to-face กับพลังแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล มาผสมผสานจนเกิดเป็นโอกาสทางธุรกิจ และประสบการณ์การร่วมงานแสดงสินค้าที่น่าพึงพอใจสูงสุด

 

 

วันงานแสดงสินค้าโลก 2020 หรือ Global Exhibition Day (GED) 2020 ปีนี้ ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ได้รับการสนับสนุนจาก 41 องค์กรต่างๆ ทั่วโลก รวมถึง UFI และสมาชิก เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผ่านธีมของงาน “Exhibitions are key to rebuilding economies” ซึ่งชูความสำคัญของงานแสดงสินค้าที่เป็นกุญแจสำคัญในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ

 

 

พร้อมกันนี้ รี้ด เทรดเด็กซ์ เปิดตัวแม่ทัพใหม่ คุณวราภรณ์ ธรรมจรีย์ กรรมการผู้จัดการ รี้ด เทรดเด็กซ์ เผย งานแสดงสินค้าเป็นเครื่องมือทางการตลาดชิ้นสำคัญที่ผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ สามารถใช้เชื่อมต่อกับลูกค้า ฟื้นฟูและสร้างแบรนด์ในตลาดได้อย่างรวดเร็วที่สุด เพราะเป็นการรวมกันซึ่งแรงบันดาลใจ ไอเดีย เทคโนโลยี ความรู้ ประสบการณ์ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นตัวเร่งที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเยียวยาธุรกิจและสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว

 

 

ระหว่างนี้ บริษัทฯ ก็ไม่ได้หยุดนิ่ง เดินหน้าพัฒนางานแสดงสินค้ารูปแบบ Hybrid Exhibition เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการร่วมงาน เช่น การใช้ Big Data เพื่อวิเคราะห์เชิงลึกมากขึ้น เน้นความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การให้บริการแบบ Personalized Exhibition Experience รวมถึงการพัฒนา AI เพื่อใช้ในการจับคู่เจรจาทางธุรกิจ (Business Matching) เพื่อเสริมโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ร่วมงาน จะทำให้ความเข้มข้นด้านโอกาสทางธุรกิจและ ROI ของผู้ร่วมงานเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิม

Post a Comment

#FOLLOW US ON INSTAGRAM
WordPress Lightbox