SMS group ฉลองครบรอบ 150 ปี ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ด้วยคำขวัญว่า 150 ปี แห่งการกำหนดอนาคต ที่พร้อมหนุนอุตสาหกรรมโลหะไทยให้ก้าวไกล คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นนัยสำคัญ

SMS group ทั่วโลกเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นอนาคต และบริการที่โดดเด่นในด้านการก่อสร้างโรงงาน และวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับอุตสาหกรรมโลหะ ซึ่งมีประสบการณ์มาถึง 150 ปี และมีการเฉลิมฉลองไปในช่วงที่ผ่านมา ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโลหะวิทยา กระบวนการทาง อุตสาหกรรม และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล เพื่อสร้างมุมมองใหม่ให้กับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งนอกเหนือจากธุรกิจหลักของ SMS group แล้วนั้น เรายังเป็นพันธมิตรที่เหมาะสมสำหรับโครงการที่ท้าทาย เนื่องจากเรามีเทคโนโลยี และบริการที่มีประสิทธิภาพสูง โดยสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า เรามีการ ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความเชี่ยวชาญของบุคลากรทำให้เรามีความมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีที่มองไปข้างหน้า

 

 

                                                           Mr. Bernhard Steenken, CSO Region APAC & MEA, SMS group

 

 

Mr. Bernhard Steenken, CSO Region APAC & MEA, SMS group ได้กล่าวว่า การลดคาร์บอนเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ ที่ต้องมาพร้อมกับศักยภาพอันยิ่งใหญ่เช่นกัน ปัจจุบันโรงงานเหล็กแบบครบวงจรผลิตเหล็กดิบได้ประมาณ 1.3 พันล้านตันต่อปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90 ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของอุตสาหกรรมเหล็ก ทุกปีกำลังการผลิตเหล็กดิบมากกว่า 30 ล้านเมตริกตัน จะต้องถูกแปลงเป็นกระบวนการที่เป็นกลางต่อสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน ซึ่งถึงเวลาแล้วที่เทคโนโลยีของ SMS รวมถึงความร่วมมือกับพันธมิตร ที่ต้องมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ สูงสุด เนื่องจากเราเป็นซัพพลายเออร์เพียงรายเดียว จากทั่วโลกที่สามารถจัดหากระบวนการที่เป็นกลางต่อสภาพภูมิอากาศทั้งหมดจากแหล่งเดียวได้ จากไฮโดรเจนสีเขียวไปจนถึงการลดโลกร้อนได้โดยตรง และการผลิตเหล็กด้วยไฟฟ้าไปจนถึงการเปลี่ยนกระบวนการผลิตจากต้นน้ำยันปลายน้ำ ด้วยโซลูชั่นส์ที่ลูกค้าของเราสามารถใช้ได้ในระยะสั้น กลาง และระยะยาว

 

 

 

ในประเทศไทยอุตสาหกรรมเหล็กนั้นถือว่ามีความท้าทาย เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต การขาดกระบวนการผลิตเหล็กต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยต้องนำเข้าเหล็กจากหลายประเทศ จนส่งผลให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในอุสาหกรรมผลิตเหล็กที่ประเทศไทยนั้นเติบโตได้ค่อนข้างยาก ด้วยราคาพลังงานในประเทศไทยที่มีมูลค่าค่อนข้างสูง จึงทำให้เราเล็งเห็นว่าผู้ประกอบการในประเทศไทยนั้นต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของพลังงานที่ถูกลง แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้จะบรรลุผลสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนจาก ภาครัฐ และระบบนิเวศเท่านั้น ถ้าหากมีนโยบาย ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง คาดว่าการขยายตัวของอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยเติบโตได้อย่างแน่นอน

 

 

 

เรามีสำนักงานที่ประเทศไทย ซึ่ง SMS ในประเทศไทย อยู่ในการวางตำแหน่งที่ดี ในตำแหน่งกระบวนการเทคโนโลยี และเทคโนโลยีการรีไซเคิลในตลาด ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยนั้นได้ใช้โซลูชั่นส์ที่ล้ำสมัย อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต รวมถึงเพิ่มผลกำไร และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย Mr. Bernhard Steenken กล่าวเพิ่มเติม

#FOLLOW US ON INSTAGRAM