แดสสอลท์ ซิสเต็มส์ ผนึก ดีเอ็มเอส ยกระดับภาคการผลิตของไทยสู่ยุคดิจิทัล ด้วยแอปพิเคชัน DELMIA ที่ขับเคลื่อนโดยแพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE เร่งการพัฒนานวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า

  

 

 

 

  แดสสอลท์ ซิสเต็มส์ ร่วมมือกับ บริษัท ดิจิทัล แมนูแฟคเจอริ่ง โซลูชั่นส์จำกัด หรือ DMS  ความร่วมมือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและเพิ่มการนำโซลูชั่นส์เทคโนโลยีการผลิตของ Dassault Systèmes มาใช้ในประเทศไทย ในฐานะศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ที่สำคัญในภูมิภาค นอกจากนี้ ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคและการใช้งานที่จำเป็นแก่ลูกค้าระดับภูมิภาคที่ดำเนินงานในอุตสาหกรรมการขนส่งและการเคลื่อนย้าย และช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันระดับโลกด้วยการเสริมสร้างขีดความสามารถในการขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ยั่งยืน

 

 

 

 

   Mr.Samson KHAOU , Executive Vice President , Asia Pacific – Dassault Systèmes กล่าวว่า     การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพลิกโฉมอุตสาหกรรมยานยนต์จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย และพัฒนาการคมนาคมไปสู่รูปแบบที่ยั่งยืน ซึ่งต้องใช้นวัตกรรมในการผลิตและการออกแบบที่เน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อลดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็น อันนำมาซึ่งมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ขั้นต้นของกระบวนการผลิต ซึ่งเทคโนโลยี Virtual Twin ช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นในฟังก์ชันต่าง ๆ และช่วยพัฒนาอนาคตของการคมนาคมในเมืองอัจฉริยะให้เป็นจริงได้ โดยการปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์ Lifecycle ของโซลูชั่นส์ทั้งระบบ ด้วยการสร้างแบบจำลองกระบวนการผลิตที่ครอบคลุมทั้งระบบในลักษณะการทำงานร่วมกัน Virtual Twin เพื่อสร้างการดำเนินงานอย่างยั่งยืนและช่วยให้อุตสาหกรรมยานยนต์ตระหนักถึงอนาคตที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการผลิตและส่งผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเร็วขึ้น และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้

 

 

 

 

แพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE ของ Dassault Systèmes มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรในภาคยานยนต์ ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา แนวคิดในการออกแบบและด้านวิศวกรรม การผลิต ไปจนถึงบริการหลังการขาย โซลูชั่นของ Dassault Systèmes จะช่วยเพิ่มทักษะความสามารถใหม่ ๆ แก่บุคลากร อาทิ การจัดการโครงการ การใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบ (CAD)  การใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต (CAM) การทำวิศวกรรมระบบและการคำนวณโครงสร้างโดยละเอียด นอกจากนี้ยังรวมถึงเทคโนโลยี Immersive และการจำลองระบบที่ซับซ้อน ระบบมัลติฟิสิกส์สำหรับสร้างแบบจำลอง และกระบวนการในการผลิตต่าง ๆ  โดยยังมีประสิทธิภาพใช้วางแผนสายการผลิตและการประกอบ ไปจนถึงการพัฒนาเป็นโรงงานดิจิทัลยุค Industry 4.0

 

 

 

 

‘’นอกจากนี้ แพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE ยังสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ ได้ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งตัวแพลตฟอร์มสามารถจำลองได้ตั้งแต่ขั้นตอนประกอบรถยนต์ไฟฟ้า การทดสอบระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติบนโลกเสมือน ไปจนถึงการจัดการกับรถยนต์หลังการขาย ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพของสินค้าได้” Mr.Samson กล่าวเพิ่มเติม

 

 

 

 

   คุณสมศักดิ์ ลิ้มคุณธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัล แมนูแฟคเจอริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (DMS) นำเสนอเทคโนโลยีหลากหลายภายในภาคการผลิตในประเทศไทย บริการดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่ซัพพลายเออร์ด้านยานยนต์เป็นหลัก ครอบคลุมโซลูชั่นส์ทั้งสายการผลิตอัตโนมัติ ระบบการดำเนินการผลิต  การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบโรงงาน IoT โดยเฉพาะอย่างยิ่ง DMS จะมุ่งเน้นไปที่การนำเสนอแอปพลิเคชัน DELMIA ของ Dassault Systèmes ที่ขับเคลื่อนโดยแพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE ซึ่งประกอบด้วยโซลูชั่นส์ชั้นนำของอุตสาหกรรมในด้านการผลิตดิจิทัล การจัดการการดำเนินงานการผลิต การวางแผนทรัพยากรองค์กร ด้วยการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเหล่านี้ บริษัทต่าง ๆ จึงสามารถบูรณาการการผลิต การดำเนินงาน และการจัดการทรัพยากรได้อย่างราบรื่น สร้างระบบนิเวศแบบครบวงจรที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด และนั่นคือเหตุผลของเราในการร่วมมือกับ Dassault Systèmes

 

 

 

 

“บุคลากรเป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยนั้นเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จในภาคการผลิต และยกระดับการทำ Digital Transformation จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่เราต้องมีบุคลากรมารองรับถึง 100,000 คน ภายใน 2 – 3 ปีนับจากนี้ ซึ่งต้องอาศัยการทำงานและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา ผู้นำในอุตสาหกรรม และพันธมิตรด้านเทคโนโลยี รวมถึงการ Upskill และ Reskill และเชื่อว่าประโยชน์จากแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ล้ำสมัยของ Dassault Systèmes สามารถยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตได้” คุณสมศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติม

 

 

 

 

#FOLLOW US ON INSTAGRAM