Autodesk จับมือกับ D TechData จัดสัมมนา “Autodesk Learning Partner Summit 2023”

 

 

Autodesk จับมือกับ D TechData จัดสัมมนา “Autodesk Learning Partner Summit 2023” โดยเชิญพาร์ทเนอร์จากทั่วเอเชีย อาทิ อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย สิงค์โปร์ มาเลเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มาร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนโซลูชั่นส์ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล ณ โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุวิท กรุงเทพฯ

 

 

 

 

Ms.Kyra Ward, Director, Global ALP Programs, Autodesk เผยว่า “การจับมือระหว่าง D TechData กับ Autodesk เพื่อจัดงาน “Autodesk Learning Partner Summit 2023” ในครั้งนี้ เรามีจุดมุ่งหวังให้พาร์ทเนอร์ได้มีการเติบโตขึ้น และมีการอัพเดทสิ่งต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับเราและพาร์ทเนอร์”

 

 

 

 

สำหรับการสนับสนุนของเราและความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ต่อการตอบโจทย์การใช้งานซอฟต์แวร์ เราแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือการเข้าไปมีส่วนช่วยฝึกอบรมให้กับทางภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานโดยใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในส่วนที่สองคือเรามีความต้องการเข้าไปมีส่วนช่วยสร้างบุคลากรและการรับรู้ด้านซอฟต์แวร์ในสถาบันการศึกษา เพราะบุคลากรเหล่านั้นในอนาคตจะเข้าไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ นั้นเอง

 

 

 

 

 

 

“สำหรับในยุคยานยนต์ไฟฟ้า Autodesk มีโซลูชั่นส์ Fusion 360™ ที่เป็นแพลตฟอร์มและโซลูชั่นส์ที่สมบูรณ์แบบซึ่งเหมาะกับผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และ Autodesk มีจุดมุ่งหมายที่จะนำซอฟต์แวร์ Fusion 360™ เผยแพร่สู่กลุ่มสถาบันการศึกษาด้วยเช่นกัน เพราะบุคลากรที่อยู่ในสถาบันการศึกษาเหล่านั้นเมื่อออกมาสู่ภาคอุตสาหกรรมเชื่อแน่ว่าบุคลากรเหล่านั้นอาจจะเข้ามารองรับในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเติบโตอยู่ในขณะนี้”

 

 

 

 

 

คุณธวัช บัณฑิตอนุกูล Country Manager, Tech Data Advanced Solutions (Thailand) Limited. กล่าวเสริมว่า งาน “Autodesk Learning Partner Summit 2023” D TechData มีเป้าหมายสำคัญคืออยากให้ทาง ALP พาร์ทเนอร์ได้รับรู้ข่าวสารหรือเทรนด์ใหม่ๆ ที่กำลังเกิดขึ้น รวมถึงได้มีการ Networking แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกันระหว่างพาร์ทเนอร์ในอาเซียน เพื่อนำความรู้เกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์ของ Autodesk ไปเผยแพร่กับผู้ใช้งาน (User) รวมถึงในกลุ่มสถาบันการศึกษาได้อย่างถูกต้องและให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะทำตลาดของเราได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ กลุ่ม EEC ที่อยู่ในส่วนงานออกแบบโครงสร้างพื้นฐานหรือที่เรียกว่ากลุ่ม Structural Engineering and Construction อีกกลุ่มจะเป็นงานออกแบบหรือที่เราเรียกว่ากลุ่ม D&M ซึ่งจะเป็นกลุ่มผู้ผลิตโปรดักส์หรือสินค้าต่างๆ โดยทั้ง 2 กลุ่มหลักนี้ เรามองว่าอยากเติบโตไปพร้อมกัน

 

 

ซอฟต์แวร์ของ Autodesk มีการอัพเดทกันอยู่ตลอดเวลาในทุกๆ ปี และบางซอฟต์แวร์อาจมีการอัพเดททุกๆ 3 เดือนครั้ง ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ Autodesk พยายามที่จะรวบรวมมาให้ ALP พาร์ทเนอร์ได้รับรู้รับทราบเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ล่าสุดของ Autodesk โดยมีจุดมุ่งหวังว่าเวลาที่ ALP พาร์ทเนอร์ได้เปิดคลาสสอนวิธีการใช้งานให้กับเหล่าผู้ใช้หรือตามสถาบันการศึกษาก็จะนำเสนอฟีเจอร์หรือโซลูชั่นส์ใหม่ๆ ที่มีการอัพเดทล่าสุดให้แก่ลูกค้าด้วย

#FOLLOW US ON INSTAGRAM